Tensta Centrum

Tillbakablick

Tensta Centrum byggdes utmed en bilfri gågata, Tenstagången, och invigdes till julhandeln 1969. Anläggningen var efterlängtad av de boende som innan dess fick nöja sig under flera år med provisoriska butiker i baracker.

Norra sidan utgjordes i huvudsak av bostadshus och vid södra sidan uppfördes låga hus för att få in maximalt med solljus över torget. Här placerades tunnelbaneuppgångar och butiker. Tenstagången mellan norra och södra bebyggelsen utformades som ett avlångt torg. Under Tensta Centrum lades Tenstas tunnelbanestation som öppnade den 31 augusti 1975.

Den största förändringen av Tensta Centrum skedde i slutet av 1980-talet då de tre butiksbyggnader vid Tenstagångens södra sida byggdes samman med höga glastak. På detta vis skapade man en klimatskyddad inomhusgalleria som glasades in 1984.

Centrumanläggningen idag

Trädplanteringen på torget från 1970 finns fortfarande kvar likaså torgets fontän och beläggning med betongplattor som bildar ett blommönster. Torget är en populär och levande plats där människor möts och umgås. Under stora delar av året finns en torghandel med frukt och grönsaker.

Tensta centrum erbjuder idag ett 30-tal butiker och fem restauranger. Matvärlden, Matkanonen och Fitness 24 Seven är några exempel som ingår i utbudet. Inom service erbjuder centrum vårdcentral, tandcentral och medborgarkontor. I centrumets västra del restes 2016–2017 ett 18 våningar högt bostadshus med 240 nya studentbostäder. Tensta Centrum invigdes 1969. Centrumanläggningen ägs av Fastpartner AB sedan 2011.

Grafisk profil för Tensta Centrum

Ladda ned vår grafiska profil här »