Tandcentralen har öppnat i Tensta Centrum

Fastpartner är glada att meddela att Tandcentralen har öppnat i Tensta Centrum.

Om Tandcentralen

Tandcentralens kliniker är belägna i anslutning till Vårdcentral samt apoteket. Kliniken har fokus på att ge god och jämlik tandvård till sitt närområde som är effektiv, patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad , säker och i rimlig tid.

Tandcentralen har områdesansvar för vuxen- samt barntandvård i Kista, Husby och Akalla.

Tandcentralens vision är att ge patienten en kvalitativ tandvård till ett bra pris.

Tandcentralen nås via kommunala färdmedel, bil och gång/cykelväg.

Personalen har hög spetskompetens inom bland annat kirurgi, barntandvård, allmäntandvård och estetiska behandlingar. Kliniken har även kompetens för sedering på kliniken för behandling av tandvårdsrädda patienter. Medarbetare på kliniken har breda språkkunskaper. Det medför att en stor andel invånarnas både språkbehov och kulturella behov kan tillgodoses då direkt kommunikation mellan vårdgivare och patient kan ske.

Samtliga medarbetare med krav på legitimation från Socialstyrelsen innehar svensk legitimation.

Löpande efterutbildningar av personal för att kunna erbjuda patienten den allra bästa behandlingen.

Läs mer om Tandcentralen på Tandcentralen

Vi önskar Tandcentralen lycka till i Tensta Centrum.