Uppdaterad information med anledning av Covid-19

Nya regler & rekommendationer för köpcentrum och gallerior

 

I januari kom nya regelverk och rekommendationer för köpcentrum och gallerior. Tensta Centrum har därför vidtagit åtgärder i enlighet med dessa:

Alla butiker anger, vid respektive entré, hur många  kunder  som får vistas samtidigt i lokalen. 

Vi ber vänligen alla att vara extra uppmärksamma på dessa. Är du osäker? Vänta och sök kontaktmed butikspersonalen för att kontrollera om det är fritt att gå in i butiken.

På allmänna ytor, i gångar och på torg, finns riktningspilar markerade på golvet.

Dessa är till för att du som kund lättare ska kunna röra dig säkert och undvika möten med andra.

I centrumet finns även anslag som påminner om att hålla minst 2 meters avstånd, stanna hemma vid symptom och undvika att vistas i köpcentrumet i grupp.

Tillsammans gör vi Tensta Centrum till en säker plats!